Mala Lamjana

Mala Lamjana - Ugljan, Kali

O uvali Mala Lamjana

Uvala Mala Lamjana predstavlja skladan spoj kuća za stanovanje i turizam. Na glavnoj cesti koja vodi prema moru nalazi se velika i moderna osnovna škola, nogometno igralište i može se reći da uvala "živi čitavu godinu".

Kuće uz more pretežito su namijenjene iznajmljivanju tijekom sezone, a na kraju uvale okupljaju se ribiči koji vole rekreativni ribolov.